حداقل

ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تابعه

فرآیند اجرایی چهارمین دوره رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه شستا بارویکرد رشد و تعالی شرکتها و با تاکیدبر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی از اوایل دی ماه آغاز گردید.

شرکتهای تابعه هلدینگ صدر تامین از اولین شرکتهایی بودند که در بازه زمانی 9لغایت 18 دی ماه 96 با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و توسعه شستا، مدیران وکارشناسان هلدینگ و مدیران عامل به همراه تیم مدیریت شرکتهای تابعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این دوره ازارزیابی تمامی شرکتهای مدیریتی هلدینگ شامل شرکتهای ذوب آهن اصفهان، خاک چینی ایران،معدنی املاح ایران، مس شهید باهنر کرمان، فرآورده های نسوز ایران، پشم شیشه ایران،کاشی و سرامیک سعدی، کاشی و سرامیک الوند، سرام آرا و لعابیران مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.

در جلسات ارزیابی، ضمن بررسی همه جانبه شاخص های چهارگانه سیستم رتبه بندی که بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) طراحی شده، نقاط قوت و ضعف به همراه مسائل و مشکلات پیش روی شرکتها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم به منظور پایداری و بهبود موقعیت رقابتی شرکتها مطرح گردید.

شایان ذکر است سه شرکت از شرکتهای تابعه هلدینگ صدر تامین، شامل شرکتهای مس شهید باهنر، خاک چینی ایران و معدنی املاح ایران به صورت سایت ویزیت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی