حداقل

تعداد بازدید: 56 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: ssicadmin
سیمان تامین شستا رکورد شکن شد

آثار جوانگرایی و رویکردهای شستا در گفت وگو با رضا جمارانیان:

رکورد شکنی سیمان تامین شستا

رشد 2 برابری سود و درآمد سرمایه‌گذاری‌، در راستای تامین منافع سهام‌داران

به تازگیگزارش‌هایی از عملکرد هلدینگ‌های تابعه شستا منتشر شد که نشان از تغییرات مهم درسوددهی شرکت‌های تابعه داشت. تحولات این شرکت مهم در اقتصاد ایران(که صاحبان اصلی‌اشمردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند) درسایه یکی از مهمترین وعده‌های موردتاکید رییس جمهور و وزیر کار رخ داد. هر چند جوانگرایی مدیریتی، یک تحول اساسی بودکه میوه و نتیجه این  اقدام درعملکرد شستانشان داده حضور چهره‌های اقتصادی متخصص و جوان منشا اثر است.

برهمین اساسو برای بررسی کارنامه شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین با رضا جمارانیان مدیرعاملاین شرکت  گفت‌و‌گویی داشته ایم تا بدانیمماحصل تغییر رویکردها چه بوده است. او که از جمله انتصاب‌های جوانگرایانه رضوانی‌فر در دوره مدیریتی اخیرشستاست  از بهمن 97 در این کسوت حضور داردو دانش آموخته مالی دانشگاه تهران و دانشکده حسابداری و مدیریت صنعت نفت است. سابقهحضور وی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری چند رشته‌ای در کنار تخصص ‌مالی و سرمایه‌گذاریاو دلیلی شده تا طی 6ماه اخیر، شرکت متبوع او در3حوزه سیمان، عمران وحمل ونقل بارشد 2برابری سود و درآمد مواجه شود و تاییدی شود بر انتصاب‌‌های جوان‌گریانه اخیرشستا.

 این گفت‌و‌گوی را بخوانید:

شما به عنوان یکی از مدیران دوره جدید مدیریت شستا در بخشیقبول مسئولیت کردید که پیش از این هم کمتر مورد توجه بود و هم اطلاعات زیادی از آندر دسترس نبود. زمانی که وارد این مجموعه شدید با چه وضعیتی در سیمان تامین روبروبودید؟

در ابتدا  باید درخصوص شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین وتحولات این شرکت کمی توضیح داد. سیمان تامین بعد از ادغام شرکت سرمایه‌گذاری عمرانحمل ونقل در اابتدای سال 1397 در این شرکت به نوعی ترکیب کنونی خود را یافت. تاپیش از این، سیمان تامین در عمل یک شرکت روی کاغذ بود که فاقد هرگونه تشکیلاتاجرایی و مدیریتی واحد در زیرمجموعه‌های‌اش محسوب می‌شد.

با اعتماددکتر رضوانی‌فر از بهمن 97 در این شرکت حضور یافتم و مقرر شد تا این شرکت فعالشود؛ بر همین اساس تیم مدیریتی و ساختار اخیر، برنامه‌ریزی و درهمان ابتدا، چارتسازمانی و ساختار این شرکت شکل گرفت. با تحولات و ادغام‌های اخیر، این شرکت جایگاهویژه در شستا  پیدا کرد و مقرر شد تا بحثمدیریت واحد بر 45 شرکت‌ تابعه در 3 حوزه سیمان، ساختمان و صنایع وابسته و حمل ونقل اجرایی شود. در عمل اولین کاری که در این حوزه صورت گرفت، فعال کردن شرکتسیمان تامین و مدیریت هدفمند بر شرکت های تابعه بود که کلید زدیم. در همان ابتدابا ورود به مسائل شرکت و تهیه گزارش شناخت از شرکت و زیرمجموعه های‌اش با مشکلاتبسیار جدی از جمله عدم نظارت کافی و دقیق بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه، بازدهناکافی سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد بسیاربالای شرکت‌های کم بازده و غیرفعال،رقم بسیارزیاد مطالبات وصول نشده، عدم کارایی دفاتر تهران، بی‌نظمی در گزارش‌دهی‌های مالی، زمان طولانی برگزاری مجامع شرکت‌ها درسنوات گذشته ، حجم بسیار بالای پرونده‌های حقوقی و گزارش‌های متعدد مراجع نظارتی(مانند سازمان بازرسی کل کشور از سوء استفاده و سوءمدیریت در برخی شرکت‌ها)  و... مواجه بوددیم. از همین رو از همان زمانبرنامه ریزی در جهت رفع این مشکلات آغاز شد.

·       با این حجم از مشکلات، تحولات موردنظر در سیاست‌گذاری شستا چه بود و از شما چه خواسته شد؟

شستا بهعنوان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مدافع حقوق اقتصادی بیمه شدگان است و برهمین اساس تاکید ویژه دکتر رضوانی فر،  افزایش بهره وری و سودآوری شرکت‌های مجموعه  بود تا منافع بیمه شدگان تامین شود.

استفادهاز پتانسیل های موجود و هم افزایی میان شرکت‌ها باید شکل می‌گرفت و زنجیره واحدیبین 3 بخش فعالیت های سیمان تامین رخ می‌داد.

در میثاق‌نامهمدیریتی ما تاکید ویژه شستا بر این بود که تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه با رویکردجوانگرایی و ارتقا از درون همراه باشد. همچنین موضوعاتی چون  شفافیت، مبارزه با فساد و سواستفاده و ساماندهی  پرونده‌ حقوقی شرکت‌ها  برای وصول مطالبات معوق مردم  هم از دیگر سیاست‌گذاری ها بود.

مهمترینتکلیف ما، ساماندهی شرکت‌های زیر مجموعه در قالب‌های اعلامی بود که باید با ادغام،انحلال و یا ورود به بورس (واگذاری وعرضه اولیه) در فرایندی کوتاه مدت انجام می‌شد.به همین دلیل  پیگیری بهبود سیستمیفرآیندها در شرکت‌های تحت مدیریت آغاز شد و 45 شرکت تابعه درمسیر سودآوری و سیاستهای ابلاغی شستا قرار گرفتند.

طی 6ماه اخیر چه اقداماتی انجام و دستاوردهای حاصل از مدیریتاخیر چه بود ؟

برایتوضیح این پرسش باید به عملکرد شرکت در دو دوره 3 ماهه بازگردیم و مرورش کنیم.درابتدای ورود به سیمان تامین بی درنگ جلسه‌های بودجه را با تمام 45 شرکت برگزارکردیم و در 2 هفته به صورت فشرده و با ساعات کار بیشتر بودجه‌ها را بررسی و اصلاحکردیم و در نتیجه این اصلاحات ، در پیش‌بینی بودجه  سال 98 نسبت به عملکردسال قبل، رشد 44 درصدیفروش، رشد 52 درصدی سود ناخالص  و رشد 65درصدی سود خالص در بودجه شرکت ها لحاظ شد تا افق پیش رو بزرگترشود. همین پیگیری‌هاباعث شد تا در 3 ماهه پایانی سال 97 برخی تحولات مثبت شروع و رکوردهایی در هماندوره ثبت شود.در 3 ماه پایانی 97 در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به نسبت سال قبل،83 درصد رشد وسود خالص 133 درصد افزایش یافت که یک رکورد بی‌نظیر در این شرکت بود.

بررسیعملکرد 3 ماهه رکوردهای تازه تری را نشان داد ؛ بررسی‌های صورت گرفته در جلسات گزارش‌گیری3ماهه شرکت‌ها ( در 10 روز فشرده کاری) مشخص کرد که در 3 ماه نخست سال 98، درآمدفروش به نسبت 3ماهه سال 97حدود 36 درصد رشد داشت. همچنین سود عملیاتی دوره به نسبتبودجه 13 درصد و در مقایسه با دوره سال قبل 44 درصد رشد داشته است. این اعداد تمامواقعیت و تحولات نبود؛ مرور سود ناخالص نسبت به بودجه هم خبر از رشد 45 درصدی می‌دهدکه نسبت به 3ماهه سال قبل 96 درصد افزایش را محقق کرده است.

در مجموعو همانطور که در اعداد و ارقام ملاحضه ‌شد، طی 3 ماهه نخست  98، علاوه بر اینکه عملکرد شرکت ها به نسبت 3ماههمشابه سال قبل رشد چشمگیری داشت، خوشبختانه نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای 3ماهه اول 98 هم شاهد رشد قابل توجهی در عملکرد هستیم که نشان از روند صحیح شرکت هادارد.

ساماندهیساختار شرکت‌های تابعه درحوزه ادغام و انحلال و واگذاری چگونه انجام شد؟

جلساتمتعددی برای ساماندهی شرکت‌ها برگزار شد. در جلسات ابتدایی با مدیران مجموعه بررسی‌هایلازم انجام و شرکت‌های کم بازده شناسایی شدند و برنامه زمان‌بندی برای انحلال ،واگذاری و یا خروج از  22شرکت مشخص و این برنامه زمان‌بندی درحال اجراست و به عنوان اولویت کاری این حوزه مد نظر است.

در حوزهواگذاری ها هم  باید این خبر را بدهم که باتوجه به سیاست‌گذاری های شستا، شرکت‌های سیمان ساوه، ایران‌سازه، بازرسی کالایتجاری(IGI)و همچنین خود شرکت سیمان تامین شستا در فرآیند عرضه اولیه بورس قرار دارند و طبقبرنامه حداکثر تا دی‌ماه 98 وارد بازار سرمایه خواهند شد.

باتوجه به برخی مشکلات شرکت‌های تابعه  درپرونده‌های حقوقی، برای احقاق حق و تقابل با فساد و سواستفاده‌های احتمالی چهاقدام عملی داشتید؟

در ابتدایورود به سیمان تامین با انبوهی پرونده حقوقی مهم و سنگین مواجه شدیم که حتی بانکاطلاعاتی مشخصی نداشت و نمی‌دانستیم چه تعداد است.گاها از وجود پرونده ها مطلع می‌شدیمو بر همین اساس در اقدامی ضربتی و بی درنگ تیم حقوقی تشکیل شد و با پیگیری هایمتعدد و منسجم در شرکت‌ها توانستیم موضوعات درگیر را شناسایی و همه پرونده ها دستهبندی و مشخص شود تا اقدامات همه جانبه آنها اغاز شود.خوشبختانه هم اکنون همهپرونده ها مشخص و در حال پیگیری است و حتی مواردی هم منجر به نتیجه شده است. درحوزه تقابل با فساد هم باید این نکته را یاداور شوم که از همان ابتدا ما مواردمتنوعی از سوء استفاده و سوءمدیریت در شرکت های زیرمجموعه احصا کردیم  که هم اکنون برای هر کدام از انها و در حالتکمیل مستندات هستیم تا منافع خارج شده از مجموعه را با پیگیری ها بازگردانیم کهالبته در همین مدت نیز برخی اقدامات از جمله در شرکت حمل‌ونقل آبادان به نتیجهرسید و منافع از دست رفته به شرکت بازگشت.

همینپیگیری‌ها هم باعث شده تا برخی هجمه‌ها علیه شستا و مدیران ارشد مجموعه را شاهدباشیم چرا که ما از ابتدای این دوره مدیریتی برخورد قاطع با هر گونه سوء استفاده وسوء مدیریت را مجدانه پیگیری کردیم  و درپی قطع برخی منافع و احتمال برخوردهای قانونی، سیلی از تخریب و شایعه سازی‌ها راعلی الخصوص در خصوص مدیریت شستا را شاهدیم که تاثیری در این اراده نداشته است.

یکی ازوعده های وزیر کار و مدیرعامل شستا در این دوره، در حوزه شفاف سازی امور بودهاست.برای شفاف سازی چه کردید؟

تا چندیپیش عده زیادی ازعموم مردم وحتی فعالان اقتصادی کشور شرکت سرمایه گذاری سیمانتامین شستا را نمی‌شناختند. این شرکت با وجود جایگاه مهم و اثرگذار خود در صنعتسیمان، آن طور که باید درمعرض قضاوت عموم قرار نداشت اما برای شفافیت امور چندیناقدام شد . ابتدا اینکه درگاه شفافیت شستا و پایگاه اطلاع رسانی سیمان تامین درکمتر از یک ماه کاری رونمایی شد تا تمام اطلاعات شرکت و حتی اعضای هیات مدیره درمعرض دید عموم مردم قرار گیرد. این اتفاق برای اولین بار در سیمان تامین رخ داد وتمام اعضای هیات مدیره ، عملکرد شرکت(سود و زیان) ، فروش و صادرات و شرایط رقابتیهلدینگ و شرکت های تابعه به روز و منتشر شد. راه ارتباطی با تمام زیر مجموعه‌هابرقرار شد و اطلاع رسانی منظم اقدامات هم مد نظر قرار گرفت. دومین اقدام مهم درمسیر شفاف سازی هم ، همانطور که قبلا گفتم شفاف سازی عملکرد شرکت ها با ورود آنهابه بازار سرمایه است که به زودی با ورود معدود شرکت های غیر بورسی ما به بازارسرمایه عملیاتی خواهد شد.

وضعیتتولید و فروش سیمان در بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور هم اکنون چه روندی دارد؟

.در حوزه تولید و فروش یکی ازمهمترین اقدامات گروه سیمان تامین در این دوره 3ماهه، بهبود وضعیت تولید درصنعت سیمان بوده است. مقایسه وضعیت 3 ماه ابتدایی سال98 با سال قبل  درگروه سیمان تامین نشان می‌دهدکه  تولید سیمان 3 درصد رشد و مقدارکل فروشسیمان و کلینکرهم 19 درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه که کل صنعت رشد 7 درصدی راتجربه کرده است.درصد گروه تامین از کل صنعت هم امسال به 31 درصد ارتقا یافت کهنسبت به سال قبل 4 درصد رشد داشته است.

باتوجه به اینکه در بازار سیمان ظرفیت مازاد تولید وجود دارد و رقابت منفی دیده می‌شودسیاست گذاری شما برای فروش و صادرات محوری چیست و چه اقداماتی رخ داده است؟

در خصوص موضوع فروش و صادرات  باید ازدو منظر به موضوع نگاه کرد. ابتدا موضوع بازاریابی و فروش سیمان و موضوع دیگر حضورواسطه ها .در ابتدا باید این توضیح را بدهم که صنعت سیمان به هیچ وجه روی سیستمفروش کار جدی نکرده بود و یکی از حلقه های مفقوده ما، شبکه توزیع است .

درگذشته بهدلیل بالا بودن تقاضا و تولیدکم، فروش قبل از تولید انجام ‌شده بود و همیشه ظرفیت مصرفداخل بیش از ظرفیت تولید بود. اما در چندسال اخیر به دلیل ازدیاد تولید و تعدد شرکت‌هااین موضوع روندی معکوس داشته و مشکلات فروش در حوزه داخلی و خارجی عیان شده است.

به همیندلیل فروش صادراتی و بهبود تولید اصلی ترین رویکرد ما در این بخش است.و برای اینکهاقدامی اجرایی صورت پذیرد، «کمیته صادرات سیمان» درسیمان تامین تشکیل و در حال کاراست.

در حوزهصادرات، باید توجه داشت که نیاز منطقه ای به محصولات و تولید سیمان ایران وجوددارد و می توانیم با قیمت مناسب‌تری فروش داشته باشیم تا صادرات مجازی انرژی ومنابع از ایران صورت نگیرد و درعین حال اشتغال و رشد تولید ملی را شاهد باشیم؛ امادر این حوزه نیازمند بودیم که واسطه گری‌ها در بازار صادراتی کنترل شود . بر همینپایه اقدام عملی دیگر ما این بود که جلسات مشترکی از طریق انجمن کارفرمایان سیمان  با وزیر صمت و معاونین وی داشتیم که منجر بهابلاغ وزیر صمت به گمرک شد؛ مبنی بر ممنوعیت صادرات سیمان از سوی افرادغیرتولیدکننده.

در حالحاضر تنها کارخانه های تولید کننده و نمایندگان آن‌ها مجاز به صادرات هستند که ایناقدام به تشکیل شبکه بازاریابی و فروش ما کمک خواهد کرد.  این اقدام به نوعی تغییر شرایط  صادرات سیمان و کلینکر و باعث کاهش رقابت منفی وساماندهی وضعیت صادرات  خواهد شد. علاوه براین، ارز حاصل از فروش سیمان هم  با برگشت بهسامانه نیما به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

باتوجه به سهم بالای شما در صنعت سیمان، موضوع تنوع بخشی به محصولات و بازارهای جدیدصادراتی و داخلی در برنامه‌های شما جایگاهی دارد؟

نکته خوبیرا مطرح کردید. بله قطعا این سیاست ها وجود دارد زیرا با توجه به ظرفیت مازادتولید سیمان باید توجه کنیم که چرا ما تنها دونوع و تیپ سیمان را جدی گرفته ایم وعمده تولید کشور همین بوده است. در دنیا دهها تیپ سیمان و محصول تولید می‌شود و ماهم باید در نوآوری و تنوع بخشی فعال شویم.بر همین اساس در این دوره مدیریتی شرکتتحقیق و توسعه سیمان که از شرکت های تابعه ماست را مسئولیت دادیم تا اقدامات جدیدیرا برای تنوع بخشی آغاز کند. در حال حاضر هم در 2 شرکت سیمانی تولید 2 نوع محصولجدید به صورت پایلوت آغاز شده و امیدواریم به زودی تولید انبوه آن آغاز و به سایرشرکت های مجموعه هم تعمیم داده شود.

در یککلام موضوع تحقیق و توسعه را به شکل جدی پیگیری کرده ایم و در ممیزی معادن و خطتولید هم ورود جدی داشته ایم تا تولید کیفی هم در کنار تنوع بخشی فراگیر شود.ما دراین فرایند دنبال کاهش قیمت تمام شده محصولات هستم و در تمام کارخانه ها ممیزیخطوط تولید و معادن را با ظرفیت های شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان پیگیری می‌کنیم.

ساختکارخانه در کشورهای همسایه هم بر اساس همین رویکرد پیگیری شده است؟

بله. برایتوسعه صادرات همکاری در کشورهای همسایه هم کارگشاست و ارزش افزوده بالاتری برای ماخواهد داشت. بر همین پایه  با پیگیری هایانجام شده کارخانه اسیاب سیمان  در استانالعماره به بهره برداری رسید.

هم اکنونتوانسته‌ایم مجوز حمل کلینکر کارخانه های گروه سیمان تامین به عراق را از هیاتدولت این کشور اخذ و طی چند هفته آتی عملیاتی شدن این موضوع را شاهد خواهیم بود.با این اقدام کلینکر تولید داخل را در عراق تبدیل به سیمان شده  و ارزش افزوده قابل توجهی به صورت ارزی ایجاد ومنافع آن  به داخل کشور باز می‌گردد .

یکی ازنهادهای تاثیرگذار صنعت سیمان انجمن کارفرمایان است که شما به نمایندگی از سیمانتامین نایب رییس آن هستید، در این انجمن برای سیاست‌گذاری و بهبود منافع شرکت چه      میکنید؟

انجمن درحوزه مدیریت بازار، ثبات قیمت و منع رقابت منفی، از گذشته تاثیرگذار بوده واقدامات خوبی برای نظارت بر قیمت‌ها و سهمیه بندی تولید شرکت ها و عدم ورود شرکتها به بازار و جغرافیای هم داشته است. در حال حاضر هم اقدامات مستمری برای پیگیریاین تصمیمات انجام شده و  به سهم خودمانتمام شرکت‌های زیرمجموعه سیمان تامین را موظف به اجرای این تصمیمات کرده ایم و امیدواریمبا همکاری همه اعضا تاثیر انجمن را در بازار بیش از قبل کنیم.

اما درخصوص رویکردهای اخیر و اقدامات کنونی باید توضیح دهم که جلسات متعددی با نهادهایدرگیر در مقوله قیمت سیمان داشتیم که پس از 3 ماه پیگیری منجر به اصلاح قیمت سیمانبه میزان 37.5 درصد شدیم .خوشبختانه بازار با پیگیری بیشتر اعضا این تثبیت قیمت راپذیرفت و از 5 تیر 98 که ابلاغ آن را شاهد بودیم باعث بهبود اطلاعات مالی شرکت هاشده و به زودی  و در گزارش های 3 ماهآتی  نتایج مالی‌ مثبت آن عیان می‌شود.

برایتوسعه اشتغال  وتوجه به بومی گزینی چهاقداماتی انجام داده‌اید؟

در اینبخش از ابتدای حضور در این مسئولیت با تاکید دکتر رضوانی فر مدیرعامل شستا، کوچک‌سازیو تجمیع دفاتر شرکت‌های سیمانی شستا را دنبال کردیم . چرا که معتقدیم برای ارتقایراندمان کاری باید نیروهای مقیم و بومی در شرکت ها کار کنند و علاوه بر این کمکیبه تمرکز زدایی از تهران هم بشود.
برای اجرای  این  اصل در حوزه افزایش راندمان و بهره وری کارها تماممدیران عامل و مدیران شرکت‌های تابعه سیمان تامین را موظف کردیم که  باید در محل خدمت خود و کارخانه ها انجام وظیفه کنند.

چرا که  دفاتر مرکزی شرکت‌های سیمانی در تهران از مسیر فعالیت‌هایواقعی خود خارج شده بودند و به همین دلیل پروژه انتقال اشتغال به شهرستان‌ها کلید خورد.

هم اکنونهم بیشتر دفاتر مرکزی به محل کارخانه ها و شهرستان‌های مربوطه منتقل شده و مابقینیز حداکثر تا پایان مرداد ماه منتقل می‌شوند و برای شرکت‌های سیمانی فعال در شهرستان‌هاتعریف فضای مشترک و میز کاری در تهران شد تا نمایندگان شرکت‌های سیمانی بتوانند وظایفتدارکاتی و خریدهای احتمالی را در تهران ساماندهی کنند.

اینانتقال چه داشت که با برخی مقاومت‌ها و حاشیه ها همراه شد؟

برخی افرادبه دلیل منافع مستقیم  ودرخطر بودن سعی می‌کنندتا انحراف افکار عمومی  را با  حاشیه سازی فراهم کنند.این افراد قراردادهایی بادفاتر تهران این شرکت ها داشته اند که حالا با نظارت اخیر مسیرهای سوء استفاده آنهابسته شده و تحرکات اخیر آنها را در پی داشته است.

برای روشنسازی افکار عمومی باید توضیح بدهیم که در طرح انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان‌ها، صرفهجویی هزینه‌های سربار مطرح بود و به هیچ وجه موضوع هزینه های پرسنلی و تعدیل نیرو مطرحنبود. با این اقدام یکی از  مزایای کسب شدهاین بود که نیروها به محل خدمت خود منتقل شدند تا در کنار نیروهای متخصص بومی و رویکردبومی گزینی بالاترین راندمان کاری ثبت شود.

درحوزه سهام‌داری و حفظ منافع عمومی در بازارسرمایه و برگزاری مجامع چه کردید؟

در اینبخش اتفاقات خوب و کم نظیری رخ داد. برای نخستین بار  برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ها خیلیزودتر از زمان مجامع سال‌های قبل برگزار شد.

 به صورت نمونه مجمع عمومی و عادی سالانههلدینگ فارس و خوزستان تنها ۲ ماه پس از پایان سال مالی         (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸) درتاریخ 31 تیر 1398  برگزار شد که در تاریخشرکت فارس و خوزستان بی نظیر بود.

این اقدامدر شرایطی رخ داد که داین شرکت  با حدود ۲۳ شرکت تابعه توانست مجامع شرکت های زیرمجموعه خود و مجمع شرکت فارس و خوزستان در زمانی بسیار کوتاه  و با کیفیت مورد نظر برگزار کند.

سرعت اجراو زمانبندی دقیق برگزاری مجامع یکی از اتفاقات کم نظیری بود که دست کم به برگزاریمجمع شرکت سیمان تامین حداقل 40 روز زودتر از سنوات قبل  منجرخواهد شد.

در ضمن دربدو ورود به مجموعه سیمان تامین با مطالبات بسیار زیادی سود سهام از شرکت‌ها (ازسال 1392به بعد) مواجه بودیم که در یک برنامه زیری مشخص، موفق شدیم که سود سهام تاپایان سال مالی 96 را از تمام شرکت‌ها وصول کرده و بخش زیادی از بدهی سود سهام رابه شستا پرداخت کنیم.

شستا  در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی چه تدابیری دارد وشما چه اقداماتی انجام داده اید؟

یکی ازافتخارات شستا و شرکت های تابعه ان همراهی با مردم و تعهد عملی به مسئولیت هایاجتماعی خود است. ما در ابتدای سال 98 و همزمان با سیل‌ و تخریب در 4 استان کشور،تمام امکانات و تجهیزات فیزیکی، امکانات مالی و منابع انسانی  خود را در اختیار سیل زدگان قرار دادیم و بادستگاه های اجرایی همکاری درخور توجهی داشتیم . این تمام ماجرا نبود و کمک های نقدیو غیر از سوی کارخانه های ما در مناطق سیل‌زده انجام شد.

همچنین دربخش آلودگی های زیست محیطی ، سیاست بهبود وضعیت کارخانه ها از نظر آلایندگی را بهصورت جدی پیگیری کرده و استفاده از سیمان مرکب را مد نظر قرار دادیم تا شرکت هایما در منظقه آسیبی به محیط زیست نزنند.

در نهایتبرآورد شما از سال 98 و روند آتی فعالیت‌ها چیست؟

با استنادبه اعداد و ارقام و آمارهایی که ذکر شد، باید بگویم که رشد و تحول ایجاد شده ،محصول یک برنامه ریزی دقیق و نظارت راهبردی است که از سوی شستا و هلدینگ بر شرکتهای تابعه رخ داده است. این روند امیدوارکننده است و رشد معنادار اخیر، نوید بخشروزهایی درخشان برای سهامداران واقعی شستا یعنی بیمه شدگان تامین اجتماعی است.


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی