حداقل

تعداد بازدید: 207 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: ssicadmin
دکتر نیلی دستیار اقتصادی رییس جمهور: ضرورت خروج بنگاه‌های زیان‌ده از مجموعه شستا


دکتر نیلی دستیار اقتصادی رییس جمهور:
ضرورت خروج بنگاه‌های زیان‌دهاز مجموعه شستا
دستیار اقتصادی رییس جمهور بر ضرورت ازخروج بنگاه‌های زیان‌ده در مجموعه شستا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، مسعودنیلی (دستیار اقتصادی رییس جمهور) در مراسم دیدار نوروزی مدیران عالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بامدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه شستا درباره عملکرد این شرکت گفت: وقتی راجع به مجموعه‌شستا اظهارنظر می‌کنیم شاهد دو وجه متناقض هستیم که بایدمدیریت شود؛ وجه اول آن مجموعه‌ای از ارگان‌های اقتصادی هستند که رفتار بنگاه‌داری دارند و دنبال حداکثرکردن سود و سرمایه‌گذاری هستند و این وجه مستقل از مالکیت است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: وجه دوم این نهاد مربوط به مجموعه دارایی‌هاست که یک سیستمی مانند بازنشستگان را حمایت می‌کند و کانون ان مدیریت بهینه دارایی است .

وی ادامه داد: در جمع‌بندی این دو وجه به تناقض‌هایی می‌رسیم که قواعد تجاری و بازار و ویژگی‌های ترکیب دارایی‌های مناسب برای مجموعه‌ای که منافع صندوق‌های بازنشستگی را تامین می‌کند در تعارض است.نیلی درتوزیع وجه بنگاه‌داری گفت: مقایسه زندگی ما با زندگی 50 سال پیش متوجه دگرگونی و افزایش رفاه هستیم که کانون این تحولات در بنگاه‌داری و انباشت سرمایه و تحولات تکنولوژیک است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: بنگاه‌هایی که در راستای نوآوری حرکت می‌کنند و ریسک‌پذیرهستند رفاه بشر را متحول می‌کنند. سه عامل که موجب فراهم کردن زیرساخت برای بنگاه‌ها برای حرکت به سمت نوآوری می‌شود عبارتند از یک؛ قاعده‌مندی درساماندهی تولید است که به نام حاکمیت شرکتی معروف است و در واقع اشاره به رابطه سهامدار با مدیر و رابطه مدیر با مشتری دارد که هر سه به نوع در اهداف تعارض دارند.

این اقتصاددان عامل دوم را نظام تنظیم اعلام کرد و گفت: نظام تنظیم رابطه بنگاه را با بنگاه دیگر توضیح می‌دهد و هر جایی که امکان ایجاد انحصار باشد این نظام مانع از آن می‌شود.وی افزود: مدیریت ریسک عامل سوم دروجه بنگاه‌داری است که مربوط به داخل بنگاه است و طبیعتا بنگاه‌هایی که ریسک بالایی را می‌پذیرند از بازده بالایی برخوردار است.

مشاور اقتصادی رییس جمهوردرباره رابطه این سه عامل گفت: بدترین شرایط یک بنگاه زمانی است که رابطه سهامدار و مدیر فاصله بیشتری داشته، نظام تنظیم ضعیف باشد و درجات مختلف انحصار در بازارحاکم باشد که انگیزه لازم برای تولید را از بازار می گیرد.

وی در توضیح وجه دوم گفت: از نظر نهادی که مجموعه‌ای از دارایی‌ها برای پشتیبانی از بازنشستگان رادر اختیار دارد و موجب می‌شود تا به سمت ریسک‌پذیری کمتر سوق یابد و دارایی‌های با ریسک کمتر و بازدهی کمتر را اختیار کند. نتیجه این رفتار آن است که این شرکت دارایی‌های کاغذی و به دارایی‌هایی فیزیکی ترجیح می‌دهد تامنافع بازنشستگان را تامین کند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با استفاده از این دو وجه در تفسیر رفتار شستا گفت: با در نظر گرفتن این دووجه متوجه می‌شویم که شستا به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی در بازار بورس بیشترین فاصله بین سهامدار و مدیر را دارد. علاوه بر آن نظام تنظیم ضعیف است و فاقد ریسک بالا به دلیل رسالت اجتماعی خود است.وی ادامه داد: مجموعه این نارسایی‌هاباعث تشکیل جلسات شد و تصمیم بر آن شد که در استراتژی بلندمدت شستا بنگاه‌های زیان‌ده واگذار شوند.درباره بنگاه‌های باقیمانده سهامداری مستقیم به زیر 40 درصد کاهش یابد و بیشتر به سمت مدیریت سهام حرکت کند تا مدیریت مستقیم شرکت.
نیلی در پایان متذکر شد: بنگاه‌های زیان‌ده هم به‌عنوان رفع دیون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند و از مجموعه شستا خارج می‌شوند.


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی