حداقل

اعضاء هیات مدیره

آقای سیدرضا نوروززاده                       مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آقای علی عبدالعلی زاده                     رئیس  هیات مدیره

آقای مرتضی لطفی                             نایب رئیس هیات مدیره 

آقای رضا راعی                                    عضو هیات مدیره

آقای غلامعلی عابدی                           عضو هیات مدیره 

 

 

 


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی