حداقل

محصولات اصلی هلدینگ تیپیکو که در صنعت دارویی فعالیت دارد

شناسنامه محصول

نام محصول:

گروه محصولات درمانی Anti Bacterial

معرفی محصول:

گروه محصولات درمانی آنتی باکتریال ها شامل داروهایی همچون Mupirocin، Cefuroxime، Cefixime و Azithromycin می شوند. داروهای آنتی باکتریال در جهت تخریب گروه های باکتری و یا جلوگیری از رشد و تضعیف آن ها عمل می کنند.

صنعت:

دارویی

شرکت تولید کننده:

فارابی

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

بالغ بر 4.7 هزار میلیارد ریال

سهم در تولید کشور

45%


شناسنامه محصول

نام محصول:

گروه محصولات درمانی Cardio Vascular

معرفی محصول:

گروه محصولات درمانی Cardio Vascular مربوط به بیماری های قلبی و عروقی می باشند و داروهایی همچونMethyldopa ، Ezetimibe، Carvedilol و Atenolol را در برمی گیرند.

صنعت:

دارویی

شرکت تولید کننده:

کارخانجات داروپخش و کاسپین تامین

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

بالغ بر 1.2 هزار میلیارد ریال

سهم در تولید کشور

30%

شناسنامه محصول

نام محصول:

گروه محصولات درمانی Central Nervous system

معرفی محصول:

گروه محصولات درمانی Central Nervous system مربوط به داروهای سیستم اعصاب مرکزی بوده و داروهایی همچون Flurazepam، Diazepam، Amitriptyline  و Memantine را در بر می گیرد.

صنعت:

دارویی

شرکت تولید کننده:

رازک، داروپخش، کاسپین تأمین

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

بالغ بر 494 میلیارد ریال

سهم در تولید کشور

17%

شناسنامه محصول

نام محصول:

گروه محصولات درمانی Respiratory Tract

معرفی محصول:

گروه محصولات درمانی Respiratory Tract مربوط به بیماری های دستگاه تنفسی بوده و داروهایی همچون Dextromethorphan، Cetirizine، Expectorant و Aminophylline را شامل می شوند.

صنعت:

دارویی

شرکت تولید کننده:

کارخانجات داروپخش

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

بالغ بر 396 میلیارد ریال

سهم در تولید کشور

                              12%

شناسنامه محصول

نام محصول:

گروه محصولات درمانی Anti Neoplastic

معرفی محصول:

گروه محصولات درمانی Anti Neoplastic مربوطه به بیماری های سرطان بوده و داروهایی همچون Asparaginase، Cisplatin، Doxorubicin وOxaliplatin  را در بر می گیرند.

صنعت:

دارویی

شرکت تولید کننده:

ابوریحان

جایگاه در تولید محصول:

میزان تولید

بالغ بر 5 میلیارد ریال

سهم در تولید کشور

1%


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی