حداقل

معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 

آقای اکبر آبکار                                   معاون پشتیبانی و تامین منابع مالی

آقای اسداله رازانی                             معاون امور هلدینگ ها

آقای مهران کرامتی                            معاون برنامه ریزی و توسعه

null null

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی